Nieuwe therapie achillespees klachten

Achillespees tendinopathie

Hardlopers hebben wel vaker klachten aan de achillespees. Een periode waarin er sprake is van een pijnlijke of stijve achillespees. In de medische wereld wordt dit ook wel achillespees tendinopathie genoemd. De klachten kunnen na enkele weken rust weer verdwijnen. Bij veel (semi) professionele hardlopers komt de blessure echter opnieuw terug of gaat helemaal niet meer weg.

De klachten kunnen dusdanig worden dat zij hun hobby of carrière moeten opgeven. Er is een nieuwe behandelmethode in ontwikkeling voor deze vervelende blessure. Door gebruikmaking van lichaamseigen peescellen hopen de onderzoekers het herstel in de achillespees te stimuleren.

Wat is achillespees tendinopathie eigenlijk?

Achilles tendinopathie is een aandoening van de achillespees, waarbij er een geleidelijke achteruitgang van de kwaliteit van het peesweefsel ontstaat. Men weet nog niet hoe de aandoening veroorzaakt wordt. Het komt voor bij zowel sporters als niet-sporters.

Patiënten hebben vaak pijnklachten in het middengedeelte van de achillespees. Deze pijn of stijfheid is bij hardlopers vaak aanwezig aan het begin van de training (opstart klachten) of na de training. Later volgt vaak ook pijn bij opstaan (ochtend stijfheid).

Welke behandelingsmogelijkheden kennen we?

Volgens de Nederlandse richtlijnen wordt geadviseerd om te beginnen met excentrische oefentherapie. Ongeveer de helft van de patiënten blijft, ook na deze therapie, klachten houden aan de achillespees. Andere therapieën – zoals shockwave therapie en pleisters die lokaal de doorbloeding in de achillespees stimuleren – worden ook wel gebruikt, er bestaat echter weinig wetenschappelijk bewijs voor.

Wat houdt de nieuwe behandeling in?
Er wordt eenmalig peescellen uit de kniepees weggehaald. Deze cellen worden bewerkt in het lab en worden er speciale stamcellen die goed kunnen delen geselecteerd. De ene onderzoeksgroep krijgt vervolgens een injectie in de achillespees met peescellen en de andere groep een injectie in de achillespees met fysiologisch zout (de controlegroep). Beide groepen krijgen daarnaast een intensief begeleidingstraject op polikliniek sportgeneeskunde en wordt er tweemaal met een speciale echo (de UTC) gekeken naar hoe het herstel in de achillespees verloopt. Het toeval bepaalt wie in welke groep terecht komt, dit is ook voor de onderzoekers onbekend.

Wat kan je te verwachten van de behandeling?
De therapie is pas eenmaal eerder gedaan bij mensen met een tenniselleboog. Er was na 6 maanden sprake een forse verbetering in zowel pijn als functioneren. Uit deze test bleek verder dat de methode veilig is. In proefdier studies is aangetoond dat het injecteren van peescellen tot groei en herstel van peesweefsel kan leiden.

Zoals eerder genoemd is dus van te voren niet duidelijk wie een injectie met peescellen en wie een injectie met fysiologisch zout krijgt. Uit eerdere onderzoeken bleek ook de groep die de injectie met fysiologisch zout kreeg fors verbeterde. De vraag is daarom of injectie met peescellen nog beter werkt.

Fysiotherapie bij achillespees blessures
Heb je last van je achillespees? Ga langs bij de Fysiotherapeuthij helpt je verder.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Privacy Policy | Contact